Ukazovatele výsledku

Publikácie v nerecenzovaných a recenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch

PublikáciaAktivitaPodiel
Majerník J., Jarčuška P.: Projekt on-line vzdelávania klinických odborov v pre- a post-graduálnej výchove, MEFANET 2010 conference Proceedings, MSD Brno, ISBN 978-80-7392-141-5. A 1.1 40 %
Makovický P., Rimárová K.: Význam a možnosti skríningu v diagnostike celiakie, Vnitřní lékařství, 2011, 27 (2), 183-187. A 1.1 100 %
Madarasová Gecková A. et al.: Overweight children tend to underreport their weight, European Journal of Public Health, 2011, 21, Supplement 1, 143. A 2.2 30 %
Kolarčik P., Madarasova Geckova A. et al.: Is antisocial behaviour among Roma and non-Roma adolescents in Slovakia related to accidents and injuries prevalence?, European Journal of Public Health, 2011, 21, Supplement 1, 236. A 2.2 30 %
Kluchova D. et al.: The expression of NADPH-d in developing and adult rat hippocampus, Programme and Abstract Book of the 46rd International Congress on Anatomy and 48rd Lojda Symposium on Histochemistry: Morphology 2011, Prague, Czech Republic, September 4 - 7, 2011, 82 A 1.4 30 %
Mihalik J. et al.: MAO-A and MAO-B in rat female genital organs during early period of pregnancy, Programme and Abstract Book of the 46rd International Congress on Anatomy and 48rd Lojda Symposium on Histochemistry: Morphology 2011, Prague, Czech Republic, September 4 - 7, 2011, 120. A 1.4 0 %
Rybárová S. et al.: Analysis of expression of drug resistance proteins in non-small cell lung cancer in relation to prognosis, Programme and Abstract Book of the 46rd International Congress on Anatomy and 48rd Lojda Symposium on Histochemistry: Morphology 2011, Prague, Czech Republic, September 4 -7, 2011, 142. A 1.4 30 %
Kmeťová M., Siegfried L.: Charakterizácia patotypov E. coli  a mechanizmus ich uplatnenia  pri vzniku infekcií, Zborník abstraktov, III. Kongres s medzinárodnou účasťou Zoonózy - spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat, 2011, 21. A 1.3 30 %
Pitel L., Madarasova Geckova A. et al.: Degree of urbanization and substance use among Slovak adolescents boys and girls in 2010, European Journal of Public Health, 2011, 21, Supplement 1, 32. A 2.2 30 %
Bobákova D., Madarasova Geckova A. et al.: Protective factors of substance use in youth subcultures, European Journal of Public Health, 2011, 21, Supplement 1, 70. A 2.2 30 %
Bobakova D., Madarasova Geckova A. et al.: How strongly is youth subculture membership associated with adolescent substance use?, Psychology & Health 2011, 26, Supplement 2, 92. A 2.2 30 %
Kolarcik P., Rimarova K. et al.: Social support among Roma and non-Roma adolescents: Does it contribute to risky health behaviours?, Psychology & Health 2011, 26, Supplement 2, 150. A 2.2 (R) 30 %
Pitel L., Madarasova Geckova A. et al.: Socio-economic gradient shifts in health-related behaviour among Slovak adolescents between 1998 and 2006, Psychology & Health 2011, 26, Supplement 2, 196. A 2.2 30 %
Hijová E. et al.: Účinok inulínu v procese experimentálnej karcinogenézy, In: Jurkovičová J. & Štefániková Z. eds. Životné podmienky a zdravie. Bratislava: ÚVZ SR, 2011, 193. A 1.3 40 %
Nagyova I. et al.: Determinants of poor self-rated health in recently diagnosed rheumatoid arthritis patients, European J. Public Health 2010, 20, Supplement 1, 166-167. A 2.3 20 %
Prihodova L., Nagyova I. et al.: Predictors of social participation 1 year after kidney transplantation, European J. Public Health 2010, 20, Supplement 1, 170. A 2.3 0 %
Silarova B., Nagyova I. et al.: Secondary prevention of coronary heart disease: patient´ sense of coherence and health-related behaviour, European J. Public Health 2010, 20, Supplement 1, 170-171. A 2.3 0 %
Sufliarska R., Nagyova I. et al.: Perceived social support is more important in reducing depression in older PD patients than in younger ones, European J. Public Health 2010, 20, Supplement 1, 218. A 2.3 0 %
Kolarcik P., Madarasova Geckova A. et al.: Accidents and injuries and health care use among Roma and non-Roma adolescents in Slovakia, European J. of Public Health 2010, 20, Supplement 1, 221-222. A 2.2 (R) 0 %
Benka J., Nagyova I. et al.: Social participation and psychological well-being in recent vs. established rheumatiod arthritis patients, European J. Public Health 2010, 20, Supplement 1, 257. A 2.3 0 %
Behanová M., Nagyová I. et al.: Socio-ekonomické faktory prostredia a jednotlivca vo vzťahu k vnímaniu vlastného zdravia u dospelej mestskej populácie, 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou: Posilňovanie systému verejného zdravotníctva, Košice, 9.-10.6.2011. Zborník abstraktov 2011: 33-41. A 2.3 20 %
Mikula P., Nagyová I. et al.: Vzťah medzi copingovými stratégiami a kvalitou života u pacientov trpiacich sklerózou multiplex, 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou: Posilňovanie systému verejného zdravotníctva, Košice, 9.-10.6.2011. Zborník abstraktov 2011: 73-82. A 2.3 20 %
Príhodová L., Nagyová I. et al.: Vplyv skorých post-transplantačných prediktorov na kvalitu života u pacientov po transplantácii obličky: longitudinálna štúdia, 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou: Posilňovanie systému verejného zdravotníctva, Košice, 9.-10.6.2011. Zborník abstraktov 2011: 16. A 2.3 0 %
Šufliarska R., Nagyová I. et al.: Vzťah medzi poruchami nálady, sebaposudzovaným zdravím a kvalitou života pacientov s Parkinsonovou chorobou, 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou: Posilňovanie systému verejného zdravotníctva,  Košice, 9.-10.6.2011. Zborník abstraktov 2011:  19. A 2.3 0 %
Ghorbani Saeedian R., Nagyová I. et al.: Vzťah medzi poruchami nálady, sebaposudzovaným zdravím a kvalitou života pacientov s Parkinsonovou chorobou, 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou: Posilňovanie systému verejného zdravotníctva, Košice, 9.-10.6.2011, Zborník príspevkov 2011: 261-273. A 2.3 20 %
Nagyová I. et al.: Adjustácia na chorobu ako mediátor vo vzťahu medzi únavou a psychickým distresom u pacientov s reumatoidnou artritídou, 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou: Posilňovanie systému verejného zdravotníctva, Košice, 9.-10.6.2011, Zborník príspevkov 2011: 55-64. A 2.3 20 %
Nagyová I.: Model zdravotnej starostlivosti o chronicky chorých z pohľadu verejného zdravotníctva, 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou: Posilňovanie systému verejného zdravotníctva, Košice, 9.-10.6.2011, Zborník príspevkov 2011: 16-21. A 2.3 20 %
Príhodová L., Nagyová I., Majerníková M., Rosenberger J., Roland R., Groothoff JW: Vplyv skorých post-transplantačných prediktorov na kvalitu života u pacientov po transplantácii obličky: longitudinálna štúdia, 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou: Posilňovanie systému verejného zdravotníctva, Košice, 9.-10.6.2011, Zborník príspevkov 2011: 229-241. A 2.3 20 %
Behanova M., Nagyova I. et al.: Associations of socioeconomic factors with mental health problems in urban citizens in Slovakia, 26th Conference of the European Health Psychology Society, Prague, Czech Republic, 21.-25.8.2012. Psychology & Health 2012; 27 (Suppl. 1): 154. A 2.3 20 %
Silarova B., Nagyova I. et al.: Sense of coherence as a mediator between hostility and health-related quality of life among cardiac patients,26th Conference of the European Health Psychology Society, Prague, Czech Republic, 21.-25.8.2012. Psychology & Health 2012; 27 (Suppl. 1): 327. A 2.3 20 %
Sufliarska R., Nagyova I. et al.: Self-rated health, mood disorders and quality of life amongst Parkinson’s disease patients, 25th European Health Psychology Conference, Hersonissos, Greece, 20.-24.9.2011. Psychology & Health 2011; 26 (Suppl. 2): 223. A 2.3 20 %
Nagyova I. et al.: Depression, anxiety and self-esteem in relation to quality of life in patients with cystic fibrosis, 25th Annual North American Cystic Fibrosis Conference, Anaheim, California, 3.-5.11.2011. Pediatric Pulmonology 2011,  46,  (Suppl. 34): 413. A 2.3 20 %
Kolvek G., Nagyova I. et al.: End-stage renal disease  in Slovak children: epidemiology from a European perspective, 44th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Cavtat, Croatia, 14.-17.9.2011. Pediatr Nephrol 2011; 26: 1603. A 2.3 20 %
Ondušová D., Nagyova I. et al.: Slovenskí a holandskí pacienti pred CABG – sú rovnakí?, 25. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Bratislava, 6.-8.10.2011. Cardiology Letters 2011; 20 (Suppl. 1): 30S-31S. A 2.3 20 %
Behanova M., Nagyova, I. et al.: Are area-level and individual-level socioeconomic factors associated with self-perceived health in adult urban citizens?, 4th European Public Health Conference, Copenhagen, Denmark, 10.-12.11.2011. Eur J Public Health 2011;  21 (Suppl. 1): 32. A 2.3 20 %
Benka J., Nagyova I. et al.: Coping self-efficacy and neuroticism as explanatory variables of anxiety at early and established stages of rheumatoid arthritis, 4th European Public Health Conference, Copenhagen, Denmark, 10.-12.11.2011. Eur J Public Health 2011;  21 (Suppl. 1): 252. A 2.3 20 %
Nagyova I. et al: Fatigue and psychological distress in rheumatoid arthritis: the mediation effect of adjustment to disease, 4th European Public Health Conference, Copenhagen, Denmark, 10.-12.11.2011. Eur J Public Health 2011;  21 (Suppl. 1): 251. A 2.3 20 %
Silarova B., Nagyova I. et al.: Sense of coherence as a predictor of health-related quality of life among coronary heart disease patients, 4th European Public Health Conference, Copenhagen, Denmark, 10.-12.11.2011. Eur J Public Health 2011;  21 (Suppl. 1): 155. A 2.3 20 %
Mikula P., Nagyova I. et al.: Coping and its importance for quality of life in patients with multiple sclerosis, 5th European Public Health Conference, Malta, St. Julian's, 7.-10.11.2012 (poster) Eur J Public Health 2012;  22 (Suppl. 2): 272-273. A 2.3 20 %
Mergescikova M., Nagyova I. et al.: The associations between adolescent patients’ self-rated physical and mental health, and their parents’ mental well-being, 5th European Public Health Conference, Malta, St. Julian's, 7.-10.11.2012 (poster) Eur J Public Health 2012;  22 (Suppl. 2): 272. A 2.3 20 %
Ghorbani Saeedian R., Nagyova I. et al.: Attending religious services, depression and healthrelated quality of life in Parkinson’s disease patients, 5th European Public Health Conference, Malta, St. Julian's, 7.-10.11.2012 (poster) Eur J Public Health 2012;  22 (Suppl. 2): 273. A 2.3 20 %
Silarova B., Nagyova I. et al: Hostility as a predictor of health-related quality of life among coronary heart disease patients: does ethnicity matter?, 5th European Public Health Conference, Malta, St. Julian's, 7.-10.11.2012 (poster) Eur J Public Health 2012; 22 (Suppl. 2): 274. A 2.3 20 %
Skorvanek M., Rajnicova I. et al.: Fatigue is not an independent predictor of mortality in parkinson’s disease, Parkinsonism & Related Disorders, 2012, Volume 8, (Suppl. 1): S21-S22. A 2.3 20 %
Vitkova M., Nagyova I. et al.: Poor sleep is associated with low health related quality of life in multiple sclerosis patients, European Journal of Neurology 2012, 19 (Suppl. 1), 709. A 2.3 20 %
Prihodova L., Nagyova I. et al.: Factors associated with adherence levels in kidney transplant recipients, 4th European Public Health Conference, Copenhagen, Denmark, 10.-12.11.2011, Eur J Public Health 2011, 21 (Suppl. 1), 14-15. A 2.3 20 %
Prihodova L., Nagyova I. et al.: Mastery early after kidney transplantation predicts future health-related quality of life: a prospective study, 26th Conference of the European Health Psychology Society, Prague, Czech Republic, 21.-25.8.2012. Psychology & Health 2012; 27 (Suppl. 1): 106-107. A 2.3 20 %
Silarova B., Nagyova I. et al.: Sense of Coherence and functional status among coronary heart disease patients, 25th European Health Psychology Conference, Hersonissos, Greece, 20.-24.9.2011, Psychology & Health 2011; 26 (Suppl. 2): 58. A 2.3 20 %
Nagyová I. et al.: Adjustácia na chorobu ako mediátor vo vzťahu medzi únavou a psychickým distresom u pacientov s reumatoidnou artritídou, 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou: Posilňovanie systému verejného zdravotníctva, Košice, 9.-10.6.2011. Zborník abstraktov 2011, 31. A 2.3 20 %
Šilarová B., Nagyová I. et al.: Zmysel pre koherenciu ako prediktor kvality života súvisiacej so zdravím u pacientov s ischemickou chorobou srdca, 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou: Posilňovanie systému verejného zdravotníctva, Košice, 9.-10.6.2011, Zborník abstraktov 2011, 44. A 2.3 20 %
Chylova M., Nagyova I. et al.: Sociálna opora a sebaposudzované zdravie u pacientov so sclerosis multipex, Sborník abstrakt sdělení z konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 18. – 20.5.2012, 2012, 17. A 2.3 30 %
Mikula P., Nagyova I. et al.: Dôležitosť copingu pre mentálny komponent kvality života u pacientov trpiacich sklerózou multiplex, Sborník abstrakt sdělení z konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 18. – 20.5.2012, 2012, 22. A 2.3 20 %
Behanová M., Nagyová I. et al.: Socio-ekonomické faktory prostredia a jednotlivca vo vzťahu k vnímaniu vlastného zdravia u dospelej mestskej populácie, 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou: Posilňovanie systému verejného zdravotníctva, Košice, 9.-10.6.2011, Zborník príspevkov 2011, 25. A 2.3 20 %
Mikula P., Nagyová I. et al.: Vzťah medzi copingovými stratégiami a kvalitou života u pacientov trpiacich sklerózou multiplex, 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou: Posilňovanie systému verejného zdravotníctva, Košice, 9.-10.6.2011, Zborník príspevkov 2011, 33. A 2.3 20 %
Bódy G., Hubková B. et al.: Monitorovanie faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na marginalizované etnické minority, Zborník odborných a vedeckých príspevkov projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013, ISBN 978-80-8152-073-0, s. 93-103. A 1.3 80 %
Čechová L., Halánová M. et al.: Výskyt urogenitálnych chlamýdiových infekcií v marginalizovanej skupine obyvateľstva na východnom Slovensku, Zborník odborných a vedeckých príspevkov projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013, ISBN 978-80-8152-073-0, s. 104-110. A 1.1 100 %
Donič V., Tomori Z., Hnát B.: Možnosti odstraňovania následkov obezity u marginalizovaných skupín (kazuistika), Zborník odborných a vedeckých príspevkov projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013, ISBN 978-80-8152-073-0, s. 111-114. A 1.2 100 %
Halánová M., Pohorencová A. at al.: Epidemiologické aspekty výskytu vybraných oportúnnych nákaz u imunodeficientných pacientov, Zborník odborných a vedeckých príspevkov projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013, ISBN 978-80-8152-073-0, s. 115-123. A 1.1 50 %
Kmeťová M., Čurová K. at al.: Detekcia génov adherencie u Escherichia coli izolovaných z rôzneho klinického materiálu od imunokompromitovaných pacientov, Zborník odborných a vedeckých príspevkov projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013, ISBN 978-80-8152-073-0, s. 124-129. A 1.3 80 %
Lovayová V., Rimárová K. at al.: Výskyt parazitárnych a infekčných ochorení v rómskej populácií vo Východoslovenskom regióne, Zborník odborných a vedeckých príspevkov projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013, ISBN 978-80-8152-073-0, s. 130-133. A 1.1 100 %
Majerník J., Švída M.: Využitie informačných a komunikačných technológií na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a kvalifikácie pre uplatnenie na trhu práce u rómskej populácie, Zborník odborných a vedeckých príspevkov projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013, ISBN 978-80-8152-073-0, s. 134-140. A 2.1 100 %
Mihálik J., Rybárová S., Kluchová D.: Infertilita u mužov: príčiny a možné riešenia, Zborník odborných a vedeckých príspevkov projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013, ISBN 978-80-8152-073-0, s. 141-151. A 1.4 100 %
Nagyova J., Silarova B.: Hostility and health quality of life in Roma and non-Roma coronary heart disease patients, Zborník odborných a vedeckých príspevkov projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013, ISBN 978-80-8152-073-0, s. 152-158. A 2.3 100 %
Rimárová K.: Prehľad výsledkov štúdií zdravotného stavu minoritnej rómskej populácie v oblasti rastu detí, vplyvu na graviditu a frekvencie infekčných ochorení, Zborník odborných a vedeckých príspevkov projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013, ISBN 978-80-8152-073-0, s. 159-167. A 1.1 100 %
Rimárová K.: Hodnotenie držania tela v mladšej školskej populácii rómskych a nerómskych detí v závislosti od vplyvu antropometrických ukazovateľov, Zborník odborných a vedeckých príspevkov projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013, ISBN 978-80-8152-073-0, s. 168-175. A 1.1 100 %
Sudzinova A., Rosenberger J., Nagyova I.: Predictors of eight year’s mortality of Roma and non-Roma patients after coronary angiography, Zborník odborných a vedeckých príspevkov projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013, ISBN 978-80-8152-073-0, s. 176-181. A 2.3 100 %

Publikácie v nekarentových a karentovaných časopisoch

PublikáciaAktivitaPodiel
Kmeťová M. et al.:Escherichia coli izolované pri sepsách, virulencia a rezistencia, Správy klinickej mikrobiológie, X, SB/2010 ISSN 135-8219, s. 61-62. A 1.3 30 %
Mojžišová G., Tomečková V.:Protinádorové účinky organokovových komplexov železa, Acta Chemoterapeutica, 2011, 2-3, 49. A 1.3 20 %
Szabadosová V., Hijová E.: Ľanový olej a jeho benefity v karcinogenéze, Ateroskleróza, roč. XV, č. 1-2, 2011, s. 73-77. A 1.3 40 %
Hijová E., Chmelárová A., Bomba A.: Improved efficacy of prebiotic by flaxseed oil and horse chestnut in experimental colon cancer, Bratisl Lek Listy 2011, 112 (4), s.161-164. A 1.3 30 %
Szabadosová V., Pramuková B., Hijová E.: Ľanové semiačka ako nepriateľ rakoviny, Slovenský lekár, roč. 21 (35), č. 3-4, 2011, s.52-57. A 1.3 40 %
Bobakova D., Madarasova Geckova A. et al.: Subculture Affiliation Is Associated with Substance Use of Adolescents, European Addiction Research, 2012, 18, 91-96. A 2.2 30 %
Havlikova E., Nagyova I. et al.: The impact of sleep and mood disorders on quality of life in Parkinson’s disease patients, Journal of neurology, 2011, 258, 2222-2229. A 2.3 30 %
Pitel L., Madarasova Geckova A. et al.: Degree of urbanization and gender differences in substance use among Slovak adolescents, International Journal of Public Health, 2011, 56, 645. A 2.2 20 %
Kmeťová M. et al.: Vplyv probiotík na virulenciu E. coli izolovaných pri ulceróznej kolitíde, Správy klin mikrobiol., XI, 2/2011, 2-10. A 1.3 30 %
Tomcikova Z., Madarasova Geckova A. et al.: Parental divorce, adolescents' feelings toward parents and drunkenness in adolescents, European Addiction Research, 2011, 17, 113–118. A 2.2 20 %
Salonna F., Madarasova Geckova A. et al.: Does social support mediate or moderate socioeconomic differences in self-rated health among adolescents?, Int. J. Public Health, 2011, DOI 10.1007/s00038-011-0300-6. A 2.2 30 %
Rosicova K., Madarasova Geckova A. et al.: Regional socioeconomic indicators and ethnicity as predictors of regional infant mortality rate in Slovakia, Int. J. Public Health, 2011, 56, 523-53. A 2.2 (R) 20 %
Veselska Z., Madarasova Geckova A. et al.: Self-efficacy, affectivity and smoking behavior in adolescence, European Addiction Research 2011, 17, 172-177. A 2.2 20 %
Kalina O., Madarasova Geckova A. et al.: Psychosocial factors associated with sexual behaviour in early adolescence, The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 2011, Early Online, 1–9. A 2.2 30 %
Majernikova M., Nagyova I. et al.: Factors Associated with Self-Rated Health after Kidney Transplantation: A Prospective Study, Am J Nephrol 2011, 33, 364–369. A 2.3 20 %
Rosicova K., Madarasova Geckova A. et al.: Socioeconomic factors, ethnicity and alcohol-related mortality in regions in Slovakia. What might a tree analysis add to our understanding?, Health and Place 17 (2011) 701–709. A 2.2 (R) 20 %
Veselska Z., Madarasova Geckova A. et al.: Aspects of self differ among physically active and inactive youths, Int. J. Public Health (2011) 56:311–318. A 2.2 20 %
Hijová E., Bomba A. et al.: Prebiotics and bioactive natural substances induce changes of composition and metabolic activities of the colonic microflora in cancerous rats, Acta Biochemica Polonica 2012, 59, 2, 271 - 274 A 1.3 50 %
Hubkova B. et al.: Hodnotenie zdravotného stavu marginalizovaných rómskych komunít na východnom Slovensku, Laboratórna diagnostika, 1, 17, 2012, s. 38-47. A 1.4 (R) 100 %
Majernikova M., Nagyova I. et al.: Self-Rated Health Predicts Mortality and Graft Loss after Kidney Transplantation: A 10-Year Follow-Up Study, Am J Nephrol 2012, 36, 459–465 A 2.3 20 %
Bobakova D., Madarasova Geckova A. et al.: Does the influence of peers and parents on adolescents’ drunkenness differ between Roma and non-Roma adolescents in Slovakia?, Ethnicity & Health, 17, 5 (2012), 531-541. A 2.2 (R) 30 %
Silarova B., Nagyova I. et al.: Sense of coherence as an independent predictor of health-related quality of life among coronary heart disease patients,Quality of Life Research, 2012, 21:1863–1871. A 2.3 20 %
Dubayova T., Krokavcova M., Nagyova I., Rosenberger J., Gdovinova Z., Middel B., Groothoff J.W., van Dijk J.P.: Type D, anxiety and depression in association with quality of life in patients with Parkinson's disease and patients with multiple sclerosis, Quality of Life Research 2012, pp. 1-8. Article in Press; DOI 10.1007/s11136-012-0257-9. A 2.3 20 %
Krokavcova M., Nagyova I. et al.: Employment status and perceived health status in younger and older people with multiple sclerosis, International Journal of Rehabilitation Research 2012, Vol 35 No 1, 41-47. A 2.3 20 %
Hijová E., Madarasová-Gecková A. et al.: Stravovacie zvyklosti a výživa Rómov, Lekársky Obzor, 61, 10, 2012, 358-362 A 1.3/2.2 (R) 100 %
Pitel L., Madarasová-Gecková A. et al.: Gender differences in the relationship between religiosity and health-realted behaviour among adolescents, J Epidemiol Community Health 2012, 66, 1122-1128 A 2.2 30 %
Mojžišová G., Vašková J.: Cytotoxický účinok organokovových komplexov železa, Acta Chemotherapeutica 2012, 21 (1-3), 94-98. A 1.3 15 %
Kmeťová M., Kendrovská E., Takáčová V., Sabol M., Siegfried L.: Virulentný profil a rezistencia Escherichia coli izolovaných od imunokompromitovaných pacientov pri urosepse, Urologické Listy 2012, 10 (4), 37-40. A 1.3 100 %
Mojžišová G.: Cytotoxické a antiproliferatívne účinky organokovových komplexov železa, Slovenský veterinárky časopis 2012, 37 (5), 279-281. A 1.3 10 %
Mojžišová G., Mojžiš J., Pilátová M., Varinská L., Ivanová L., Strojný L., Richnavský J.: Antiproliferative and antiangiogenic properties of horse chestnut extract, Phytotherapy research 2013, DOI: 10.1002/ptr.4688. A 1.3 20 %
Sarkova M., Bačíková-Šléšková M., Orosová O., Madarasová Gecková A. et al.: Associations between assertiveness, psychological well-being, and self-esteem in adolescents, Journal of Applied Social Psychology, 2013, 43, 147-154. A 2.2 30 %
Hubková B., Ďurovcová E. et al: Health status of marginalized Romani communities in Eastern Slovakia, Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 2. szám (2013), 87-89. A 1.4 (R) 100 %

Publikácie venované problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch

PublikáciaAktivitaPodiel
Kolarcik P., Rimarova K. et al.: Social support among Roma and non-Roma adolescents: Does it contribute to risky health behaviours?, Psychology & Health 2011, 26, Supplement 2, 150. A 2.2 (R) 30 %
Kolarcik P., Madarasova Geckova A. et al.: Accidents and injuries and health care use among Roma and non-Roma adolescents in Slovakia, European J. of Public Health 2010, 20, Supplement 1, 221-222. A 2.2 (R) 0 %
Rosicova K., Madarasova Geckova A. et al.: Regional socioeconomic indicators and ethnicity as predictors of regional infant mortality rate in Slovakia, Int. J. Public Health, 2011, 56, 523-53. A 2.2 (R) 20 %
Rosicova K., Madarasova Geckova A. et al.: Socioeconomic factors, ethnicity and alcohol-related mortality in regions in Slovakia. What might a tree analysis add to our understanding?, Health and Place 17 (2011) 701–709. A 2.2 (R) 20 %
Madarasová Gecková A., Veselská Z., Kollárová J. eds. (2011) Sociálne determinanty zdravia školákov, HBSC - Slovensko - 2009/2010, Košice: Equilibria, ISBN 978-80-89284-73-3 (brož.). A 2.2 (R) 30 %
Rimárová K.: The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Equilibria, 2010, ISBN 978-80-7097-822-1. A 1.1 (R) 10 %
Hubkova B. et al.: Hodnotenie zdravotného stavu marginalizovaných rómskych komunít na východnom Slovensku, Laboratórna diagnostika, 1, 17, 2012, s. 38-47. A 1.4 (R) 100 %
Bobakova D., Madarasova Geckova A. et al.: Does the influence of peers and parents on adolescents’ drunkenness differ between Roma and non-Roma adolescents in Slovakia?, Ethnicity & Health, 17, 5 (2012), 531-541. A 2.2 (R) 30 %
Hijová E., Madarasová-Gecková A. et al.: Stravovacie zvyklosti a výživa Rómov, Lekársky Obzor, 61, 10, 2012, 358-362 A 1.3/2.2 (R) 100 %
Hubková B., Ďurovcová E. et al: Health status of marginalized Romani communities in Eastern Slovakia, Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 2. szám (2013), 87-89. A 1.4 (R) 100 %

Monografie

PublikáciaAktivitaPodiel
Madarasová Gecková A., Veselská Z., Kollárová J. eds. (2011) Sociálne determinanty zdravia školákov, HBSC - Slovensko - 2009/2010, Košice: Equilibria, ISBN 978-80-89284-73-3 (brož.). A 2.2 (R) 30 %
Rimárová K.: The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Equilibria, 2010, ISBN 978-80-7097-822-1. A 1.1 (R) 10 %
Rimárová K.: Celiakia: choroba a základy výživy, Nadácia UPJŠ - Nestlé Slovensko Košice, 2011. A 1.1 60 %
Rimárová K.: Pacient s celiakiou - základné poznatky o chorobe, Košice: Nadácia UPJŠ Košice, 2010. A 1.1 0 %