Publikácie


Ukazovatele výsledku

Ukazovatele výsledku z pohľadu publikačnej činnosti reprezentujú publikácie riešiteľov centra excelencie, ktoré vznikajú počas doby realizácie projektu.

Ukazovatele dopadu

Ukazovatele dopadu z pohľadu publikačnej činnosti reprezentujú publikácie riešiteľov centra excelencie, ktoré vznikajú po skončení realizácie projektu.

Médiá

Prezentácia projektu a výsledkov jeho riešenia v médiách.