O násZamestnanciŠtudijné materiályVýskumná činnosťSpánková medicínaŠVOČOdkazy

 

 

Letný semester 2013-2014 :

 

 
Letný semester 2013-2014
Poznámky k fyziológii CNS
Fyziológia detského veku

 

 

Sylaby 2013:

 

Všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo
Zimný semester Letný semester
Všeobecné lekárstvo Všeobecné lekárstvo
Zubné lekárstvo Zubné lekárstvo

 

 

Bakalárske študijné odbory
Zimný semester Letný semester
Verejné zdravotníctvo - denná aj externá forma Ošetrovateľstvo - denná aj externá forma
  Fyzioterapia - denná aj externá forma

 

 

Otázky pre študentov:

 

 
Otázky na ústnu skúšku

 

 

Otázky na skúšku z praktických cvičení:

 

 
Otázky na skúšku z praktických cvičení

 

 

Skúška z Fyziológie pre Bakalárske odbory:

 

Zapisovanie na skúšku je prostredníctvom AIS.

Skúška pozostáva z písania 50 otázkového testu z fyziológie človeka v trvaní 1 hodiny.

Maximálny počet bodov je 200 – každá otázka je hodnotená 4 bodmi.

 

Hodnotenie testu:

200 – 195 bodov - A výborne

194 – 188 bodov - B veľmi dobre

187 – 180 bodov - C dobre

179 – 169 bodov - D uspokojivo

168 – 160 bodov - E dostatočne

159 a menej       - Fx nedostatočne

 

Skúška z Fyziológie pre Všeobecné a zubné lekárstvo:

 

Zapisovanie na skúšku je prostredníctvom AIS. Test sa píše nezávisle od prihlásenia sa.

Skúška pozostáva z písania 100 otázkového testu z fyziológie človeka v trvaní 1,5 hodiny a ústnej skúšky.

Maximálny počet bodov z testu je 400 – každá otázka je hodnotená 4 bodmi. Jeho úspešné napísanie je podmienkou k ústnej skúške.

 

Hodnotenie testu:

400 – 380 bodov - A výborne

379 – 360 bodov - B veľmi dobre

359 – 330 bodov - C dobre

329 – 310 bodov - D uspokojivo

309 – 280 bodov - E dostatočne

279 a menej       - Fx nedostatočne

 

Ústne skúšky prebiehajú na Ústave Fyziológie, na 9. poschodí v uvedených termínoch v AIS. Prihlasovanie na ústnu skúšku je minimálne 2 dni pred plánovaným termínom ústnej skúšky.

Maximálny počet študentov na daný termín je 30 poslucháčov.