O násZamestnanciŠtudijné materiályVýskumná činnosťSpánková medicínaŠVOČOdkazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednosta ústavu:

prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. 4491 VoIP: 3334
normálna a patologická fyziológia    

 

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:

doc. RNDr. Pavol Švorc, CSc. 4498  
normálna a patologická fyziológia

 

Sekretárka:

Ruženka Medvecová 4491 VoIP: 3402
     

Profesor:

prof. MUDr. Zoltán Tomori, DrSc. 4495 VoIP: 3331
normálna fyziológia    

 

Docent:

doc. MVDr. Alexander Marossy, CSc. 4497 VoIP: 3329
veterinárna morfológia a fyziológia    

 

Hosťujúci docent:

Doc. MUDr. Ivan Engler, PhD 0043-(0)699-14331111  
Medical Research for Natural Therapy Salzburg

Výskum "Terapie ionizovaným kyslíkom".

http://www.ionised-oxygen-therapy.com         http://www.ionisierter-sauerstoff-therapie.com

   

 

Odborný asistenti:

MUDr. Ivana Bačová, PhD 4497  
RNDr. Soňa Grešová, PhD. 4497 VoIP: 3330
Katarína Kassayová, CSc. 4497  
MVDr. Agnesa Lukačínová, PhD. 4497  
MUDr. Mária Pallayová, PhD. 4493 VoIP: 3335
RNDr. Judita Štimmelová 4497  

 

Doktorand:

MUDr. Andrea Brandeburová 4497  

 

Technik:

Ing. Martin Kundrík 4497 VoIP: 3356

 

Laborantky:

Mgr. Zuzana Kollárová 4497  
Mária Haľamová 4497  
Zdenka Dulínová 4497  

 

Další zamestnanec:

Emília Jurková 4497