O násZamestnanciŠtudijné materiályVýskumná činnosťSpánková medicínaŠVOČOdkazy

 

Odkazy:

 

Ústav Patologickej Fyziológie v Košiciach

 

Lekárska Fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

 

Kliniky Lekárskej Fakulty

 

Slovenská Fyziologická Spoločnosť

 

Portál Lekárskej Fakulty

 

Ústav Fyziológie JLF UK v Martine 

 

Vyhľadávanie osôb na LF UPJŠ v Košiciach

 

Univerzitná knižnica 

 

IS Student

 

Pubmed

 

Fyziol net

 

Scopus