ŠABLÓNY PRE PÍSANIE PRÁC

Šablóny, ktoré si môžete stiahnuť (Windows MS Word 2003) obsahujú štandardný set nadpisov a návrh titulnej stránky spolu s vloženou textovou vatou (xxxx). Nasledujete nasledujúce kroky:
  • Nahraďte text pre Názov práce, autorov, názvy pracovísk v jednotlivých častiach manuskriptu vlastným textom
  • Časti, ktoré nepotrebujete vymažte (skontrolujte Inštrukcie pre autorov, ktoré súčasti sú povinné)
  • Ak potrebujete dodatočné nadpisy alebo časti textu, stačí ich skopírovať
 

NA STIAHNUTIE