KONTAKTY

Redakcia FOLIA MEDICA CASSOVIENSIA
Ústav lekárskej informatiky
Univerzita P.J. Šafárika Lekárska fakulta
Trieda SNP 1
040 11 Košice
e-mail: LF-foliamedica@upjs.sk

Hlavný redaktor:doc. MUDr. Roman BEŇAČKA,CSc., mim. prof.
e-mail: roman.benacka@upjs.sk
Tel.: +421-55 234 3492, 3406
 
Vedecký redaktor:doc. MUDr. Jozef FIRMENT, CSc.
e-mail: jozef.firment@upjs.sk
Tel.: +421-55 640 2819
 
Technický redaktor: Martina TROCHANOVÁ
e-mail: martina.trochanova@upjs.sk
Tel.: +421-55 234 3405