KONTAKTY

Redakcia FOLIA MEDICA CASSOVIENSIA
Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny
Univerzita P.J. Šafárika Lekárska fakulta
Trieda SNP 1
040 11 Košice
e-mail: LF-foliamedica@upjs.sk

Hlavný redaktor:doc. MUDr. Roman BEŇAČKA,CSc.
e-mail: roman.benacka@upjs.sk
Tel./VoIP: +421 55 234 3492, 3406
 
Vedecký redaktor:doc. MUDr. Jozef FIRMENT, CSc.
e-mail: jozef.firment@upjs.sk
Tel.: +421 55 640 2819
 
Technický redaktor: Martina TROCHANOVÁ
e-mail: martina.trochanova@upjs.sk
Tel./VoIP: +421 55 234 3405