REDAKČNÁ RADA

Predseda redakčnej rady:   doc. MUDr. Roman BEŇAČKA,CSc.
Vedecký redaktordoc. MUDr. Jozef FIRMENT, CSc.
Technický redaktor:Martina TROCHANOVÁ
 
Členovia:prof. MUDr. Andrej BÖŐR, CSc.
prof. MUDr. Zuzana GDOVINOVÁ, CSc., FESO, FEAN
prof. MUDr. Ján JAKUŠ, DrSc.
prof. MUDr. Pavol JARČUŠKA, PhD.
prof. MVDr. Ján MOJŽIŠ, DrSc.
doc. RNDr., Ján SABO, CSc., univerzitný profesor
Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard SIEGFRIED, CSc.