Slovenské centrum CEEA

 
Vitajte na stránke Slovenského centra CEEA
(Committee for European Education in Anaesthesiology)


MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
Koordinátor Slovenského centra CEEA

Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
Prednosta 1. KAIM UPJŠ LF
a UN LP

Prof. Dr. Phlippe Scherpereel Zakladateľ CEEA

Slovenské centrum CEEA v Košiciach je súčasťou siete centier v Európe, ale aj v Južnej a Strednej Amerike a Ázii, ktoré organizujú v jednotnom štýle cyklus 6 postgraduálnych inovačných kurzov. CEEA (Committee for European Education in Anaesthesiology) je v súčasnosti jednou z komisií Európskej spoločnosti anestéziológie, nástupníčka FEEA. Táto 5-členná komisia pod vedením iniciátora FEEA prof. Ph. Scherpereela, koordinuje činnosť jednotlivých centier. Vitajte na stránke Slovenského centra CEEA, kde nájdete všetky potrebné informácie o jeho činnosti.

 


 

Aktualizované: 9. novembra 2021