Prezentácie a texty kurzu CEEA 2016

 

Prezentácie kurzu CEEA 2016
Extrakorporálna membránová oxygenácia
Fyziológia a patofyziológia cirkulácie
Anestézia pri operáciách na brušnej a hrudnej aorte
Edém pľúc
ESA and EDAIC
Tromboembolická choroba
Anestézia a ischemická choroba srdca
Anaesthesia and inotropes
Atrial fibrillation and anaesthesia
Perioperačná hypotenzia
Stratégia perioperačnej antiarytmickej liečby
Hypertenzia v perioperačnom období
Kardiogénny šok
Náhle zastavenie obehu – individuálny prístup?
Manažment akútneho infarktu myokardu
Perioperačný manažment tekutín
Hemodynamické monitorovanie
Anestézia u pacienta s transplantovaným srdcom
Predoperačná príprava kardiaka na nekardiálnu operáciu
Úvod kurzu

Texty kurzu CEEA 2016
Fyziológia a patofyziológia cirkulácie
Hemodynamické monitorovanie
Predoperačná príprava kardiaka na nekardiálnu operáciu
Perioperačný manažment tekutín
Perioperačná hypotenzia
Hypertenzia v perioperačnom období
Stratégia perioperačnej antiarytmickej liečby
Anestézia a ischemická choroba srdca
Anestézia u pacienta s transplantovaným srdcom
Anestézia pri operáciách na brušnej aorte
Anestézia pri operáciách na hrudnej aorte
Anaesthesia for patients with acute heart failure syndromes
Náhle zastavenie obehu – individuálny prístup?
Kardiogénny šok
Tromboembolická choroba
Manažment akútneho infarktu myokardu
Edém pľúc
Perioperačná echokardiografia
Extrakorporálna membránová oxygenácia

Zborník CEEA 2016

 

Aktualizované: 9. novembra 2021