Prezentácie a texty kurzu CEEA 2013

 

Prezentácie kurzu CEEA 2013
Monitorovanie svalovej relaxácie
Svalové relaxanciá
Mozgová smrť, transplantačný program
European diploma in anaesthesiology
Prístup ku chronickej bolesti
Kóma
Paliatívna medicína a terminálna starostlivosť
Prístup k akútnej a pooperačnej bolesti
Neuroaxiálne blokády
Bloky brušnej steny
Bloky dolnej končatiny
Bloky hornej končatiny
Anestézia v neurochirurgii
Is epidural still the "gold standard" for postoperative pain management?
Infiltrative methods and wound catheter infusions for perioperative analgesia
Fyziológia nervového systému I
Fyziológia nervového systému II
Lieky používané pri regionálnej anestézii
Analgosedácia v intenzívnej medicíne
Komplikácie regionálnej anestézie
Úvod kurzu CEEA 2013

Texty kurzu CEEA 2013
Fyziológia nervového systému
Prístup k akútnej a pooperačnej bolesti
Prístup ku chronickej bolesti
Svalové relaxanciá
Monitorovanie svalovej relaxácie
Lieky používané pri regionálnej anestézii
Neuroaxiálne blokády
Bloky hornej a dolnej končatiny
Komplikácie regionálnej anestézie
Is epidural still the "gold standard" for postoperative pain management?
Infiltrative methods and wound catheter infusions for perioperative analgesia
Labat Lecture - Rawal
Analgosedácia v intenzívnej medicíne
Kóma
Anestézia v neurochirurgii
Paliatívna medicína a terminálna starostlivosť
Mozgová smrť, transplantačný program
Bloky brušnej steny
Zborník CEEA 2013

 

Aktualizované: 9. januára 2019