Prezentácie a texty kurzu CEEA 2014

 

Prezentácie kurzu CEEA 2014
Anestézia v stomatochirurgii
Anestézia v urológii
Anestézia v geriatrii
Poruchy kognitívnych funkcií po anestézii
Anesthesia for non-cardiac surgery in patients with acute heart failure
Education and ESA
Ambulantná anestézia
Anestézia pri laparoskópii
Neuromuskulárne ochorenia a anestézia
Obézny pacient
Robotická operácia a anestézia
Anestézia v ORL a v očnej chirurgii
ERAS v brušnej chirurgii
Manažment pacientov so zlomeninou bedra
Brušné urgentné stavy
Akútne zlyhanie obličiek
Anestézia a ochorenia pečene
Xenón v anestéziológii
Anestézia a transplantované srdce
Delírium CEEA 2014.pdf
Predanestetické vyšetrenie
Úvod kurzu CEEA 2014
Anestézia pre endokrinné operácie

Texty kurzu CEEA 2014
Predanestetické vyšetrenie
Poruchy kognitívnych funkcií po anestézii
Xenónová anestézia
Ambulantná anestézia
Anestézia a ochorenia obličiek
Anestézia a ochorenia pečene
Anestézia pre endokrinné operácie
Anestézia v urológii
Anestézia v stomatochirurgii
Anestézia pre laparoskopické operačné výkony
Anestézie v geriatrii
Anestézia a neuromuskulárne ochorenie
Anestézia a obézny pacient
Anestézia u pacienta s transplantovaným srdcom
Manažment pacientov so zlomeninou bedra
Brušné urgentné stavy v intenzívnej starostlivosti
Enhaced Recovery After Surgery
Pacient s delíriom v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti
Robotická operácia a anestézia
Anesthesia for non-cardiac surgery in patients with heart failure

 

Aktualizované: 9. januára 2019