Univerzita Pavla Jozefa Šafárika KošiceUPJŠ Košice - Lekárska fakulta  
Základná organizácia Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri LF UPJŠ
 

 

Pokyny pre účastníkov regeneračno-rehabilitačných pobytov 2021-23
Rámcová dohoda k poskytovaniu regeneračno-rehabilitačných pobytov

Prihláška za člena ZO
Žiadosť o poukazovanie časti mzdy
Dohoda o zrážkach zo mzdy

 

Zápisnice zo zasadnutí výboru ZO OZ PŠaV pri LF:

Volebný poriadok
 

 

 

Návrat na začiatok strany
  Naposledy aktualizované: 03.03.2023