Základné informácie

 

Prednosta ústavu: Doc. MVDr. Jarmila Veselá, CSc.
Adresa:Šrobárova 2, 041 80 Košice
Tel. číslo:055/234 3453 sekretariát (Janka Alexyová)
VoIP:055/234 3379 – prednosta ústavu
E-mail: jarmila.vesela@upjs.sk
 
Na ústav sa môžete dostať: - z ulice Kostlivého (zadná brána)
- cez vchod budovy Rektorátu UPJŠ zo Šrobárovej ulice č.2

 

Posledná aktualizácia: 22. marca 2012