Základné informácie
 

Zväčšiť mapu
Adresa: Ústav lekárskej a klinickej biochémie a LABMED, a.s.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Lekárska fakulta
Trieda SNP 1
040 11 Košice
Slovenská Republika
Sekretariát ústavu:
Tel: (++421)-55-640 4360, (++421)-55-642 3849
VoIP: (++421)-55-234 3401
E-mail: ivana.silvasiova@upjs.sk

 

Naposledy aktualizované: 3.10.2012Dizajn: Krivoš-Belluš © UPJŠ LF