Úvodná stránka kliniky

Prednosta:
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. – vnútorné choroby, endokrinológia

Profesor:
prof. MUDr. Mária Tajtáková, PhD.- vnútorné choroby, endokrinológia

Docenti:
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. - vnútorné choroby, hepatológia
doc. MUDr. Viola Mechírová, CSc.- vnútorné choroby
doc. MUDr. Ivana Valočiková, PhD. - vnútorné choroby, nefrológia

Odborní asistenti:
MUDr. Lýdia Pundová, CSc. - vnútorné choroby, kardiológia
MUDr. Eduard Veselíny, PhD. - gastroenterológia
MUDr. Ingrid Dravecká, PhD. - diabetológia
MUDr. Karim Benhatchi, PhD. - reumatológia v príprave

Doktorandi:
MUDr. Claudia Blanárová - MD
MUDr. Anna Čalfová
MUDr. Martin Janíčko
MUDr. Jana Petríková
MUDr. Alena Pidaničová
MUDr. Ľubomír Tomáš
MUDr. Andrea Galovičová - MD