Výsledok prijímacej skúšky
pre štúdium v akademickom roku 2023/2024

Upozornenie: Informácia o výsledku prijímacej skúšky pre štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2023/2024 bude zverejnená na tejto stránke dňa 26.5.2023 po vytvorení databázy výsledkov.