Výsledok prijímacej skúšky
pre štúdium v akademickom roku 2017/2018

Upozornenie: Zobrazenie informácie o výsledku prijímacej skúšky pre štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2017/2018 bolo ukončené a databáza výsledkov zrušená dňa 1.10.2017.