Výsledok prijímacej skúšky
pre štúdium v akademickom roku 2018/2019

Upozornenie: Zobrazenie informácie o výsledku prijímacej skúšky pre štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2018/2019 bolo ukončené a databáza výsledkov zrušená dňa 1.10.2018.