Výsledok prijímacej skúšky
pre štúdium v akademickom roku 2024/2025


Dôležité upozornenie:

Vstupujete do priestoru diskrétnych údajov. Právo na informácie o výsledku prijímacej skúšky majú len účastníci testov po zadaní svojho loginu, ktoré vznikne spojením celého priezviska a mena (v tomto poradí) bez medzery, pomlčky a bez diakritických znamienok s veľkými začiatočnými písmenami (napr. KocisCestmir alebo HrachovaKiralyiovaAlzbeta), a rodného čísla bez lomítka (t.j. 10 číslic). Vaše informácie budú zaslané bezpečným pripojením.


Prihlasovací formulár
Login:
Rodné číslo:

 

Informácie:

Posledná aktualizácia výsledkov prijímacej skúšky: 18.6.2024.