Stretnutie zamestnancov Lekárskej fakulty UPJŠ - Košice, 17.12.2013

DSC 0179 DSC 0182 DSC 0186 DSC 0188 DSC 0189 DSC 0207
DSC 0211 DSC 0219 DSC 0256 DSC 0262 DSC 0263 DSC 0282
DSC 0291 DSC 0293 DSC 0304 DSC 0309 DSC 0319 DSC 0336
DSC 0338 DSC 0344 DSC 0352 DSC 0357 DSC 0364 DSC 0368
DSC 0373 DSC 0380 DSC 0387 DSC 0391 DSC 0404 DSC 0408
DSC 0412 DSC 0418 DSC 0421 DSC 0427 DSC 0431 DSC 0440
DSC 0443 DSC 0448 DSC 0453 DSC 0459 DSC 0465 DSC 0468
DSC 0474 DSC 0481 DSC 0490 DSC 0492 DSC 0504 DSC 0506
DSC 0510 DSC 0516 DSC 0522 DSC 0540 DSC 0556 DSC 0563
DSC 0569 DSC 0576 DSC 0595 DSC 0629 DSC 0643 DSC 0648
DSC 0662 DSC 0702 DSC 0736 DSC 0811 DSC 0833 DSC 0838
DSC 0839 DSC 0842 DSC 0843 DSC 0859 DSC 0861 DSC 0872