XIX. Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Košiciach – Ruskov, 14.10.2013

DSC 5657 DSC 5660 DSC 5661 DSC 5663 DSC 5680 DSC 5681
DSC 5688 DSC 5755 DSC 5693 DSC 5697 DSC 5699 DSC 5709
DSC 5713 DSC 5715 DSC 5717 DSC 5719 DSC 5721 DSC 5725
DSC 5729 DSC 5735 DSC 5742 DSC 5744 DSC 5747 DSC 5751
DSC 5762 DSC 5764 DSC 5774 DSC 5780 DSC 5790 DSC 5814