Odovzdávanie diplomov o špecializácii v odbore všeobecné lekárstvo - Košice, 14.6.2013