Úvod

Rizikové faktory vírusovej hepatitídy B/C a metabolického syndrómu v skupine obyvateľstva žijúceho v rómskych osadách (HepaMeta)


Hepatitída B a C sú infekčné zápaly pečene (žltačka), ktoré môžu prejsť do chronicity a neskôr sa môže vyskytnúť cirhóza pečene (stvrdnutie pečene) alebo až zhubný nádor pečene (hepatocelulárny karcinóm). V začiatočných štádiách choroby (chronický zápal bez cirhózy) sú obidva typy žltačky veľmi dobre liečiteľné, pri chronickom zápale pečene typu C je možné dokonca úplné vyliečenie. V neskorších štádiách choroby (cirhóza, zhubný nádor) je liečba problematická, niekedy je nutná pacientovi navrhnúť transplantáciu pečene, v pokročilejších štádiách cirhózy alebo zhubného nádoru sú tieto choroby nevyliečiteľné. Choroba sa prenáša krvnou cestou (transfúzie krvi, vnútrožilové podávanie drog, tetovanie pírsing, používanie niektorých spoločných hygienických potrieb a iné) ako aj pohlavným stykom.

Metabolický syndróm súvisí so súčasným životným štýlom. Medzi jeho klinické prejavy patrí abdominálna (brušná) obezita, vysoký krvný tlak, zvýšené hodnoty cukru a tukov v krvi, stukovatenie pečene a iné. Početné komplikácie metabolického syndrómu, napríklad kôrnatenie ciev (ateroskleróza) vo všetkých formách a lokalizáciách napr. srdcový infarkt, porážka (cievna mozgová príhoda), komplikácie cukrovky, niektoré onkologické ochorenia, cirhóza pečene a iné, zásadným spôsobom zhoršujú nielen kvalitu života, ale aj život skracujú. Pri zistení metabolického syndrómu Vám ponúkneme ďalšiu diagnostiku a liečbu na špecializovanom pracovisku.

Aktuálne informácie


17.1.2012
Pracovné stretnutie k spracovaniu údajov zo štúdie do publikačných výstupov sa uskutoční 24.1.2012 o 15:00 v miestnosti J, 9 poschodie, sekcia III, Tr. SNP 1.
12.10.2011
Dňa 13.10.2011 o 13:00 sa v miestnosti R2 na Rektoráte UPJŠ uskutoční školenie používateľov Portálu projektov UPJŠ. Stretnutie je určené všetkým riešiteľom projektov riešených v rámci štrukturálnych fondov na UPJŠ.