Čižmáriková, M.,Takáč, P.: Liekové formy a aplikačné spôsoby podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne.
Uvedený testovací materiál vznikol vďaka finančnej pomoci z projektu VVGS-2018-904.

LIEKOVÉ FORMY

Kvíz

  
Prečítaj si otázky a kliknutím myši vyber správne alebo nesprávne tvrdenie podľa zadania. Ak chceš vidieť všetky otázky naraz, klikni na tlačidlo vpravo "Ukáž všetky otázky naraz". V niektorých otázkach môže byť aj viac správnych odpovedí.