DIES JESSENII XIX.
Košice, 26. - 27. máj 2011
Hotel Centrum, Južná trieda 2/A
Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou

Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská chirurgická spoločnosť
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP KošiceDIES JESSENII XIX.


INFEKCIA V DUTINE BRUŠNEJ,
DIAGNOSTIKA A LIEČBA


KOŠICE, 26. - 27. MÁJ 2011